ἐκτύπουν

ἐκτυπόω
model
imperf ind act 3rd pl (homeric ionic)
ἐκτυπόω
model
imperf ind act 1st sg (homeric ionic)
ἐκτυπόω
model
imperf ind act 3rd pl (homeric ionic)
ἐκτυπόω
model
imperf ind act 1st sg (homeric ionic)
κτυπέω
crash
imperf ind act 3rd pl (attic epic doric)
κτυπέω
crash
imperf ind act 1st sg (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ἐκτυποῦν — ἐκτυπόω model pres part act masc voc sg ἐκτυπόω model pres part act neut nom/voc/acc sg ἐκτυπόω model pres inf act (epic doric) ἐκτυπόω model pres part act masc voc sg ἐκτυπόω model pres part act neut nom/voc/acc sg ἐκτυπόω model pres inf act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • въобразити — ВЪОБРА|ЗИТИ (55), ЖОУ, ЗИТЬ гл. 1. Придать вид, свойства; сформировать, преобразовать: б҃ъ. въ бл҃гыихъ съзьдавъ чл҃вка. видѣ ѥго злобою привлечена. и ѡбразъ осквьрньша. изволи… || въ плъть нашѹ безъ грѣха ѡблечис˫а. да и падъшаго въздвигнеть. и… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.